Skip to main content

getTransaction

Clients will poll this to tell when the transaction has been completed.

Parameters

 • <hash> - transaction hash to query, as a hex-encoded string

Returns

 • <object>
  • status: <status> - the current status of the transaction by hash, one of:
   • SUCCESS
   • NOT_FOUND
   • FAILED
  • latestLedger: <string> - The latest ledger known to Soroban-RPC at the time it handled the getTransaction() request.
  • latestLedgerCloseTime: <string> - The unix timestamp of the close time of the latest ledger known to Soroban-RPC at the time it handled the getTransaction() request.
  • oldestLedger: <string> - The oldest ledger ingested by Soroban-RPC at the time it handled the getTransaction() request.
  • oldestLedgerCloseTime: <string> - The unix timestamp of the close time of the oldest ledger ingested by Soroban-RPC at the time it handled the getTransaction() request.
  • ledger: <string> - (optional) The sequence of the ledger which included the transaction. This field is only present if status is SUCCESS or FAILED.
  • createdAt: <string> - (optional) The unix timestamp of when the transaction was included in the ledger. This field is only present if status is SUCCESS or FAILED.
  • applicationOrder: <number> - (optional) The index of the transaction among all transactions included in the ledger. This field is only present if status is SUCCESS or FAILED.
  • feeBump: <boolean> - (optional) Indicates whether the transaction was fee bumped. This field is only present if status is SUCCESS or FAILED.
  • envelopeXdr: <xdr.TransactionEnvelope> - (optional) A base64 encoded string of the raw TransactionEnvelope XDR struct for this transaction.
  • resultXdr: <xdr.TransactionResult> - (optional) A base64 encoded string of the raw TransactionResult XDR struct for this transaction. This field is only present if status is SUCCESS or FAILED.
  • resultMetaXdr: <xdr.TransactionResultMeta> - (optional) A base64 encoded string of the raw TransactionResultMeta XDR struct for this transaction.

Examples

Request

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 8675309,
"method": "getTransactionStatus",
"params": {
"hash": "97eb77da26e21d6a032fc0c311831d94a702ba336037da7c8a5ec51b3e39c485"
}
}

Response

Not Found

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 8675309,
"result": {
"status": "NOT_FOUND",
"latestLedger": "45075181",
"latestLedgerCloseTime": "1677115742",
"oldestLedger": "45070000",
"latestLedgerCloseTime": "1677000000"
}
}

Success

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 8675309,
"result": {
"status": "SUCCESS",
"latestLedger": "45075181",
"latestLedgerCloseTime": "1677115742",
"oldestLedger": "45070000",
"latestLedgerCloseTime": "1677000000",
"ledger": "45070700",
"createdAt": "1677009000",
"applicationOrder": 1,
"feeBump": false,
"envelope_xdr": "AAAAAgAAAAC+B6dP3Y3Dk7cO+EXButf4j/a6NgZ8jhUdGd8Y4DLK1QAAJxMB1QqkAGOQiwAAAAEAAAAAAAAAAAAAAABkAG82AAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAwAAAAAAAAABRVRYAAAAAACIVkm2vMC7wfGBUXcyyT5KMkEhZr0TEHmgyspvSQ+skwAAAAAFSbLgKG8eYQCUWuIAAAAAR3McdwAAAAAAAAAB4DLK1QAAAEDJvETQ3zLdr1RXE4KEQ+tlmWPh6zpFu/KrAQOrYrYSxpbhB5DPZRJnn+ROtU8TnZhZ6xQ136VrqNQm/+LUOD8D",
"resultXdr": "AAAAAAAAAGQAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAK36IZP1oM+KV7lU1u8H7BgGjwK6d6hPmU+zpA6rySi3AAAAAEbEAZ4AAAAAAAAAAVJCUk4AAAAArSYZWZeBIAHn1+M0WPwhehxZNiBgvJOx7IVykVOo39UAAAAAFZRBZACYloAAAAANAAAAAAAAAAAAAAAA",
"result_meta_xdr": "AAAAAgAAAAIAAAADArFrdQAAAAAAAAAAvgenT92Nw5O3DvhFwbrX+I/2ujYGfI4VHRnfGOAyytUAAAAADH94VAHVCqQAY5CKAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEzXjfgAAAAAAVJxmgAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAACsWtzAAAAAGQAbxMAAAAAAAAAAQKxa3UAAAAAAAAAAL4Hp0/djcOTtw74RcG61/iP9ro2BnyOFR0Z3xjgMsrVAAAAAAx/eFQB1QqkAGOQiwAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAEAAAABM1434AAAAAAFScZoAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAArFrdQAAAABkAG8eAAAAAAAAAAEAAAAGAAAAAwKxa3MAAAACAAAAAL4Hp0/djcOTtw74RcG61/iP9ro2BnyOFR0Z3xjgMsrVAAAAAEdzHHcAAAAAAAAAAUVUWAAAAAAAiFZJtrzAu8HxgVF3Msk+SjJBIWa9ExB5oMrKb0kPrJMAAAAABUnGaHLv1t0BpbXWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQKxa3UAAAACAAAAAL4Hp0/djcOTtw74RcG61/iP9ro2BnyOFR0Z3xjgMsrVAAAAAEdzHHcAAAAAAAAAAUVUWAAAAAAAiFZJtrzAu8HxgVF3Msk+SjJBIWa9ExB5oMrKb0kPrJMAAAAABUmy4ChvHmEAlFriAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwKxa3UAAAAAAAAAAL4Hp0/djcOTtw74RcG61/iP9ro2BnyOFR0Z3xjgMsrVAAAAAAx/eFQB1QqkAGOQiwAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAEAAAABM1434AAAAAAFScZoAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAArFrdQAAAABkAG8eAAAAAAAAAAECsWt1AAAAAAAAAAC+B6dP3Y3Dk7cO+EXButf4j/a6NgZ8jhUdGd8Y4DLK1QAAAAAMf3hUAdUKpABjkIsAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAABAAAAATNeN+AAAAAABUmy4AAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAKxa3UAAAAAZABvHgAAAAAAAAADArFrcwAAAAEAAAAAvgenT92Nw5O3DvhFwbrX+I/2ujYGfI4VHRnfGOAyytUAAAABRVRYAAAAAACIVkm2vMC7wfGBUXcyyT5KMkEhZr0TEHmgyspvSQ+skwAAAE+W7pTjf/////////8AAAABAAAAAQAAAAFw+HPyAAAARkSap3YAAAAAAAAAAAAAAAECsWt1AAAAAQAAAAC+B6dP3Y3Dk7cO+EXButf4j/a6NgZ8jhUdGd8Y4DLK1QAAAAFFVFgAAAAAAIhWSba8wLvB8YFRdzLJPkoyQSFmvRMQeaDKym9JD6yTAAAAT5bulON//////////wAAAAEAAAABAAAAAXDzHW4AAABGRJqndgAAAAAAAAAAAAAAAA=="
}
}

Failed

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 8675309,
"result": {
"status": "FAILED",
"latestLedger": "45075181",
"latestLedgerCloseTime": "1677115742",
"oldestLedger": "45070000",
"latestLedgerCloseTime": "1677000000",
"ledger": "45070700",
"createdAt": "1677009000",
"applicationOrder": 1,
"feeBump": false,
"envelope_xdr": "AAAAAgAAAAC+B6dP3Y3Dk7cO+EXButf4j/a6NgZ8jhUdGd8Y4DLK1QAAJxMB1QqkAGOQiwAAAAEAAAAAAAAAAAAAAABkAG82AAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAwAAAAAAAAABRVRYAAAAAACIVkm2vMC7wfGBUXcyyT5KMkEhZr0TEHmgyspvSQ+skwAAAAAFSbLgKG8eYQCUWuIAAAAAR3McdwAAAAAAAAAB4DLK1QAAAEDJvETQ3zLdr1RXE4KEQ+tlmWPh6zpFu/KrAQOrYrYSxpbhB5DPZRJnn+ROtU8TnZhZ6xQ136VrqNQm/+LUOD8D",
"resultXdr": "AAAAAAAAAGT////7AAAAAA==",
"result_meta_xdr": "AAAAAgAAAAIAAAADArFrdQAAAAAAAAAAvgenT92Nw5O3DvhFwbrX+I/2ujYGfI4VHRnfGOAyytUAAAAADH94VAHVCqQAY5CKAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEzXjfgAAAAAAVJxmgAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAACsWtzAAAAAGQAbxMAAAAAAAAAAQKxa3UAAAAAAAAAAL4Hp0/djcOTtw74RcG61/iP9ro2BnyOFR0Z3xjgMsrVAAAAAAx/eFQB1QqkAGOQiwAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAEAAAABM1434AAAAAAFScZoAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAArFrdQAAAABkAG8eAAAAAAAAAAEAAAAGAAAAAwKxa3MAAAACAAAAAL4Hp0/djcOTtw74RcG61/iP9ro2BnyOFR0Z3xjgMsrVAAAAAEdzHHcAAAAAAAAAAUVUWAAAAAAAiFZJtrzAu8HxgVF3Msk+SjJBIWa9ExB5oMrKb0kPrJMAAAAABUnGaHLv1t0BpbXWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQKxa3UAAAACAAAAAL4Hp0/djcOTtw74RcG61/iP9ro2BnyOFR0Z3xjgMsrVAAAAAEdzHHcAAAAAAAAAAUVUWAAAAAAAiFZJtrzAu8HxgVF3Msk+SjJBIWa9ExB5oMrKb0kPrJMAAAAABUmy4ChvHmEAlFriAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwKxa3UAAAAAAAAAAL4Hp0/djcOTtw74RcG61/iP9ro2BnyOFR0Z3xjgMsrVAAAAAAx/eFQB1QqkAGOQiwAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAEAAAABM1434AAAAAAFScZoAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAArFrdQAAAABkAG8eAAAAAAAAAAECsWt1AAAAAAAAAAC+B6dP3Y3Dk7cO+EXButf4j/a6NgZ8jhUdGd8Y4DLK1QAAAAAMf3hUAdUKpABjkIsAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAABAAAAATNeN+AAAAAABUmy4AAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAKxa3UAAAAAZABvHgAAAAAAAAADArFrcwAAAAEAAAAAvgenT92Nw5O3DvhFwbrX+I/2ujYGfI4VHRnfGOAyytUAAAABRVRYAAAAAACIVkm2vMC7wfGBUXcyyT5KMkEhZr0TEHmgyspvSQ+skwAAAE+W7pTjf/////////8AAAABAAAAAQAAAAFw+HPyAAAARkSap3YAAAAAAAAAAAAAAAECsWt1AAAAAQAAAAC+B6dP3Y3Dk7cO+EXButf4j/a6NgZ8jhUdGd8Y4DLK1QAAAAFFVFgAAAAAAIhWSba8wLvB8YFRdzLJPkoyQSFmvRMQeaDKym9JD6yTAAAAT5bulON//////////wAAAAEAAAABAAAAAXDzHW4AAABGRJqndgAAAAAAAAAAAAAAAA=="
}
}