Skip to main content

getTransaction

Clients will poll this to tell when the transaction has been completed.

Parameters

 • <hash> - transaction hash to query, as a hex-encoded string

Returns

 • <object>
  • status: <status> - the current status of the transaction by hash, one of:
   • SUCCESS
   • NOT_FOUND
   • FAILED
  • latestLedger: <string> - The latest ledger known to Soroban-RPC at the time it handled the getTransaction() request.
  • latestLedgerCloseTime: <string> - The unix timestamp of the close time of the latest ledger known to Soroban-RPC at the time it handled the getTransaction() request.
  • oldestLedger: <string> - The oldest ledger ingested by Soroban-RPC at the time it handled the getTransaction() request.
  • oldestLedgerCloseTime: <string> - The unix timestamp of the close time of the oldest ledger ingested by Soroban-RPC at the time it handled the getTransaction() request.
  • ledger: <string> - (optional) The sequence of the ledger which included the transaction. This field is only present if status is SUCCESS or FAILED.
  • createdAt: <string> - (optional) The unix timestamp of when the transaction was included in the ledger. This field is only present if status is SUCCESS or FAILED.
  • applicationOrder: <number> - (optional) The index of the transaction among all transactions included in the ledger. This field is only present if status is SUCCESS or FAILED.
  • feeBump: <boolean> - (optional) Indicates whether the transaction was fee bumped. This field is only present if status is SUCCESS or FAILED.
  • envelopeXdr: <xdr.TransactionEnvelope> - (optional) A base64 encoded string of the raw TransactionEnvelope XDR struct for this transaction.
  • resultXdr: <xdr.TransactionResult> - (optional) A base64 encoded string of the raw TransactionResult XDR struct for this transaction. This field is only present if status is SUCCESS or FAILED.
  • resultMetaXdr: <xdr.TransactionResultMeta> - (optional) A base64 encoded string of the raw TransactionResultMeta XDR struct for this transaction.

Examples

Request

curl -X POST \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 8675309,
"method": "getTransaction",
"params": {
"hash": "a01441a4d0b80769d2c2d97dcd28d13e9036065da14ea83731424d77efc50894"
}
}' \
https://soroban-testnet.stellar.org | jq

Response

Not Found

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 8675309,
"result": {
"status": "NOT_FOUND",
"latestLedger": "45075181",
"latestLedgerCloseTime": "1677115742",
"oldestLedger": "45070000",
"latestLedgerCloseTime": "1677000000"
}
}

Success

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 8675309,
"result": {
"status": "SUCCESS",
"latestLedger": "45075181",
"latestLedgerCloseTime": "1677115742",
"oldestLedger": "45070000",
"latestLedgerCloseTime": "1677000000",
"ledger": "45070700",
"createdAt": "1677009000",
"applicationOrder": 1,
"feeBump": false,
"envelope_xdr": "AAAAAgAAAABzdv3ojkzWHMD7KUoXhrPx0GH18vHKV0ZfqpMiEblG1gAAp18AAAAAAAAAAgAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAHN2/eiOTNYcwPspSheGs/HQYfXy8cpXRl+qkyIRuUbWAAAAGAAAAAEAAAABAAAAAPVf8W9m9DNgJmuV22+P7AHXYDEFQwauSks4BZj2z9EUAAAAAO3beL34UBBpCfUUPCfcnqX8YQKn41UhnKu6BInkVe9lAAAAAAAAAAEAAAABAAAAB+3beL34UBBpCfUUPCfcnqX8YQKn41UhnKu6BInkVe9lAAAAAQAAAAbhq+vRxjISTR62JpK1SAnzz1cZKpSpkRlwLJH6ZrzssgAAABQAAUKLAAAUkAAAAIAAAACoAAAAAAAAACEAAAAAAAAAARG5RtYAAABA+Vy3k86bNEP7rP8hb3cY1QWYhRa3CnF7jqHUj22Rd++2a0YwCKrMbofTUOb21GP6aFZwfKVvaokS22u1to5xDw==",
"resultXdr": "AAAAAAAApS4AAAAAAAAAAQAAAAAAAAAYAAAAAAAAAAEAAAANAAAAIOGr69HGMhJNHrYmkrVICfPPVxkqlKmRGXAskfpmvOyyAAAAAA==",
"result_meta_xdr": "AAAAAwAAAAIAAAADAAAAFgAAAAAAAAAAc3b96I5M1hzA+ylKF4az8dBh9fLxyldGX6qTIhG5RtYN4Lazp2JdKwAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAANAAAAAGRuCr8AAAAAAAAAAQAAABYAAAAAAAAAAHN2/eiOTNYcwPspSheGs/HQYfXy8cpXRl+qkyIRuUbWDeC2s6diXSsAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAFgAAAABkbgrIAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAABYAAAAG4avr0cYyEk0etiaStUgJ889XGSqUqZEZcCyR+ma87LIAAAAUAAAAEgAAAADt23i9+FAQaQn1FDwn3J6l/GECp+NVIZyrugSJ5FXvZQAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAClLgAAAAAAAAABAAAAAAAAABgAAAAAAAAAAQAAAA0AAAAg4avr0cYyEk0etiaStUgJ889XGSqUqZEZcCyR+ma87LIAAAAA1pFOFvAXyYyG3zRHjl+0ABs5xH4/40CX9PPHFC+QN5jLvEh1Deu4U1CTs96viKx/TP+HQlV2pY3iusdUrNtGFrr72ylPbuM+gn7/FJKmJcDFiKveRR/kP8mOYOcy9S4RAAAAAA=="
}
}

Failed

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 8675309,
"result": {
"status": "FAILED",
"latestLedger": "45075181",
"latestLedgerCloseTime": "1677115742",
"oldestLedger": "45070000",
"latestLedgerCloseTime": "1677000000",
"ledger": "45070700",
"createdAt": "1677009000",
"applicationOrder": 1,
"feeBump": false,
"envelope_xdr": "AAAAAgAAAABzdv3ojkzWHMD7KUoXhrPx0GH18vHKV0ZfqpMiEblG1gAAp18AAAAAAAAAAgAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAHN2/eiOTNYcwPspSheGs/HQYfXy8cpXRl+qkyIRuUbWAAAAGAAAAAEAAAABAAAAAPVf8W9m9DNgJmuV22+P7AHXYDEFQwauSks4BZj2z9EUAAAAAO3beL34UBBpCfUUPCfcnqX8YQKn41UhnKu6BInkVe9lAAAAAAAAAAEAAAABAAAAB+3beL34UBBpCfUUPCfcnqX8YQKn41UhnKu6BInkVe9lAAAAAQAAAAbhq+vRxjISTR62JpK1SAnzz1cZKpSpkRlwLJH6ZrzssgAAABQAAUKLAAAUkAAAAIAAAACoAAAAAAAAACEAAAAAAAAAARG5RtYAAABA+Vy3k86bNEP7rP8hb3cY1QWYhRa3CnF7jqHUj22Rd++2a0YwCKrMbofTUOb21GP6aFZwfKVvaokS22u1to5xDw==",
"resultXdr": "AAAAAAAAAGT////7AAAAAA==",
"result_meta_xdr": "AAAAAgAAAAIAAAADArFrdQAAAAAAAAAAvgenT92Nw5O3DvhFwbrX+I/2ujYGfI4VHRnfGOAyytUAAAAADH94VAHVCqQAY5CKAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEzXjfgAAAAAAVJxmgAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAACsWtzAAAAAGQAbxMAAAAAAAAAAQKxa3UAAAAAAAAAAL4Hp0/djcOTtw74RcG61/iP9ro2BnyOFR0Z3xjgMsrVAAAAAAx/eFQB1QqkAGOQiwAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAEAAAABM1434AAAAAAFScZoAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAArFrdQAAAABkAG8eAAAAAAAAAAEAAAAGAAAAAwKxa3MAAAACAAAAAL4Hp0/djcOTtw74RcG61/iP9ro2BnyOFR0Z3xjgMsrVAAAAAEdzHHcAAAAAAAAAAUVUWAAAAAAAiFZJtrzAu8HxgVF3Msk+SjJBIWa9ExB5oMrKb0kPrJMAAAAABUnGaHLv1t0BpbXWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQKxa3UAAAACAAAAAL4Hp0/djcOTtw74RcG61/iP9ro2BnyOFR0Z3xjgMsrVAAAAAEdzHHcAAAAAAAAAAUVUWAAAAAAAiFZJtrzAu8HxgVF3Msk+SjJBIWa9ExB5oMrKb0kPrJMAAAAABUmy4ChvHmEAlFriAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwKxa3UAAAAAAAAAAL4Hp0/djcOTtw74RcG61/iP9ro2BnyOFR0Z3xjgMsrVAAAAAAx/eFQB1QqkAGOQiwAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAEAAAABM1434AAAAAAFScZoAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAArFrdQAAAABkAG8eAAAAAAAAAAECsWt1AAAAAAAAAAC+B6dP3Y3Dk7cO+EXButf4j/a6NgZ8jhUdGd8Y4DLK1QAAAAAMf3hUAdUKpABjkIsAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAABAAAAATNeN+AAAAAABUmy4AAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAKxa3UAAAAAZABvHgAAAAAAAAADArFrcwAAAAEAAAAAvgenT92Nw5O3DvhFwbrX+I/2ujYGfI4VHRnfGOAyytUAAAABRVRYAAAAAACIVkm2vMC7wfGBUXcyyT5KMkEhZr0TEHmgyspvSQ+skwAAAE+W7pTjf/////////8AAAABAAAAAQAAAAFw+HPyAAAARkSap3YAAAAAAAAAAAAAAAECsWt1AAAAAQAAAAC+B6dP3Y3Dk7cO+EXButf4j/a6NgZ8jhUdGd8Y4DLK1QAAAAFFVFgAAAAAAIhWSba8wLvB8YFRdzLJPkoyQSFmvRMQeaDKym9JD6yTAAAAT5bulON//////////wAAAAEAAAABAAAAAXDzHW4AAABGRJqndgAAAAAAAAAAAAAAAA=="
}
}